Lokale barne- og ungdomsundersøkelser

Nedenfor kan du skrive inn din 12-sifrede engangskode for å åpne Ungdata-undersøkelsen.
Merk at dersom du blir avbrutt i besvarelsen må du gå tilbake til www.svar-ungdata.com for å logge deg på spørreskjemaet på nytt med din engangskode.